شخصی هستند ولی چه بسا از کامپیوتر شما چندین نفر دیگر نیز استفاده کنند .مشکل زمانی بروز میکند که دیگران برنامه های شما را اجرا کرده و یا داده های مهم شما را دستکاری کنند .یا شاید نخواهید فرزندتان یک بازی هیجانی و خشن را که خود به آن علاقه دارید، اجرا کند !ویندوز این قابلیت را دارد که مانع از اجرای برخی از برنامه های از قبل تعریف شده، شود .بدین منظور باید در رجیستری ویندوز تغییراتی اعمال کنیم .


ابتدا در کلید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک رشته به نام Disallow Run بسازید و سپس به آن مقدار 1 را بدهید .و بعد یک کلید شاخه به نام Disallow Runنیز در همان محل بسازید .اکنون در شاخه ساخته شده یعنی:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

\Explorer\DisallowRun

برای هر برنامه ای که نمی خواهید اجرا شود یک مقدار رشتهای با نام خود برنامه بسازید و به عنوان مقدار آن، دوباره نام خود برنامه را بدهید .مثلا اگر نمیخواهید برنامه Note Pad ویندوز اجرا شود، یک رشته ای به نام NOTEPAD.EXE بسازید و به آن مقدار NOTEPAD.EXE را بدهید و به همین ترتیب برای هر برنامه یک مقدار بسازید.

یک رشته به نام Disallow Run بسازید و سپس به آن مقدار 1 را بدهید .و بعد یک کلید شاخه به نام Disallow Runنیز در همان محل بسازید .اکنون در شاخه ساخته شده یعنی:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

\Explorer\DisallowRun

برای هر برنامه ای که نمی خواهید اجرا شود یک مقدار رشتهای با نام خود برنامه بسازید و به عنوان مقدار آن، دوباره نام خود برنامه را بدهید .مثلا اگر نمیخواهید برنامه Note Pad ویندوز اجرا شود، یک رشته ای به نام NOTEPAD.EXE بسازید و به آن مقدار NOTEPAD.EXE را بدهید و به همین ترتیب برای هر برنامه یک مقدار بسازید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 اردیبهشت 1390    | توسط: بهنام مبارکی    | طبقه بندی: hack pc and site،     | نظرات()