به منوی startرفته وRunرا انتخاب کنید و در کادر باز شده کلمه rgeditرا تایپ کرده و کلید Enter

را فشار دهید.

بعد از ظاهر شدن منوی registory Editor میسر زیر را پیدا کنید

HEKEY-CURRENT-USER\SOFTWARE\MICROSAFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET STTING

بعد از پیدا کردن کلید بالا از سمت راست عبارات max conectionsperserver وmaxconectionsper-oserver

را پیدا کنید و روی آن دوبل کلیک کنید.

در قسمت value Dataبه ترتیب برای اولی 8 و برای دومی a را وارد کرده و کامپیوتر را restart نمایید.

یه وقت اگه دو عبارت بالا وجود نداشته باشند باید آن ها را ایجاد نمایید.نوع عبارت ایجاد شده DWORD

میباشد

نوشته شده در تاریخ شنبه 7 خرداد 1390    | توسط: بهنام مبارکی    | طبقه بندی: hack pc and site،     | نظرات()